ONDERWIJSBLAD – De Brugklas wordt steeds smaller

'De Brugklas wordt steeds smaller', artikel over het verdwijnen van de brede brugklas. 'Er ontstaat een kloof in de samenleving, en die begint al bij het voortgezet onderwijs. Aan de ene kant van het ravijn staat de school voor havo en vwo, vooral voor de kinderen van hoger opgeleide ouders. Aan de andere kant staat de school voor vmbo, in de grote steden vaak de plek voor kinderen met een niet-Westerse migratieachtergrond. Leerlingen van beide scholen komen in twee heel verschillende bubbels terecht, waar ze de rest van hun leven niet meer uit komen.'