Het Parool – ‘Een ode aan buurman Ben, die maar half bestond’

Illustratie in het Parool. 'Onlangs overleed de Jordanese buurman van Merel de Vries, zonder vrienden of familie, in het OLVG. Ze brengt hem een laatste saluut. ‘Zoals hij leefde, stierf hij. Als een boer; kalm, aards en aanvaardend.’