TROUW – Oog in oog met armoede

Cover made for Trouw - De Verdiepings' magazine 'Tijdgeest' (january 2022)